fbpx
//Privacy Policy

Ons Privacy Beleid

Laatste bijgewerkt: 13 april 2023

 1. Inleiding

Bij Maeson respecteren en beschermen wij de privacy van onze klanten en gebruikers. Dit privacybeleid beschrijft welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Door gebruik te maken van onze diensten en website, gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

 1. Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:

a. Contactgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres;
b. Bedrijfsgegevens: bedrijfsnaam, functie, bedrijfsgrootte en sector;
c. Gebruiksgegevens: informatie over hoe u onze website en diensten gebruikt;
d. Technische gegevens: IP-adres, browsertype en -versie, apparaattype en besturingssysteem.

 1. Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Om onze diensten aan u te leveren en te verbeteren; 
b. Om met u te communiceren en te reageren op uw vragen en verzoeken;
c. Om u marketing- en promotiemateriaal te sturen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven;
d. Om onze website en diensten te analyseren en te optimaliseren;
e. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om onze rechten te beschermen.

 1. Delen van gegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten, of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

 1. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is.

 1. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

 1. Uw rechten

U heeft het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of verwijderen, of om beperking van de verwerking te verzoeken. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.

 1. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Wij raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te raadple

gen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via onze website of via e-mail.

 1. Cookies

Wij gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren en om het gebruik van onze website te analyseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw apparaat wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer er cookies worden verzonden.

 1. Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, of als u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.

 1. Klachten

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving verwerken, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in uw land of bij onze toezichthoudende autoriteit.